Stichting Pascal Instituut

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Pascal Instituut kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van het aanbod van Stichting Pascal Instituut, en/of omdat u deze zelf aan Stichting Pascal Instituut verstrekt. Stichting Pascal Instituut kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht

Waarom Stichting Pascal Instituut gegevens nodig heeft

Stichting Pascal Instituut verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stichting Pascal Instituut uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het organiseren van één of meerdere van haar activiteiten uit haar aanbod.

Hoe lang Stichting Pascal Instituut gegevens bewaart

Stichting Pascal Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Stichting Pascal Instituut verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@pascalinstituut.nl. Stichting Pascal Instituut zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting Pascal Instituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Pascal Instituut maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Pascal Instituut verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Pascal Instituut op via contact@pascalinstituut.nl. De website stichtingpascalinstituut.nl is een website van Stichting Pascal Instituut. Stichting Pascal Instituut is als volgt te bereiken:

Postadres: Herenstraat 43, 3512 KB, Utrecht
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 87185156