Stichting Pascal Instituut

Het Pascal Instituut is opgericht in 2022 om het onderwijs in de Great Books te stimuleren en duurzaam in Nederland te verankeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het grondig bestuderen van de belangrijkste filosofische, literaire en wetenschappelijke werken uit de geschiedenis een cruciale vorm van intellectuele en geestelijke verdieping biedt en bijdraagt aan het vormen van een open geest. Het is de manier om goed te leren lezen, schrijven, spreken en redeneren, om te leren denken met subtiliteit, consistentie en tolerantie, voor de vorming van een goed oordeelsvermogen. Dat is van groot belang zowel voor het professionele, maatschappelijke en het persoonlijke leven.

De Stichting Pascal Instituut richt zich op het financieel ondersteunen van mensen om aan onderwijs op het gebied van Great Books deel te kunnen nemen door het verstrekken van beurzen, het financieren van promotietrajecten, en de vorming van goede docenten via onze zomer- en wintersymposia.

De onderwijsactiviteiten die Stichting Pascal Instituut financieel ondersteunt staan open voor iedereen die zich serieus wil verdiepen in de studie van de Great Books en/of Liberal Arts onderwijs wil volgen, en niet in staat is dit zelf te bekostigen. Om in aanmerking te komen voor een beurs, is het nodig dat de u: 

(a) een motivatiebrief stuurt waarom u een beurs aanvraagt;

(b) aangeeft voor welk studieprogramma de beurs bedoeld is;

(c) geschreven werk van hoge kwaliteit toont waaruit blijkt dat u zich serieus wil toeleggen op het bestuderen van het onderwerp

(d) een cijferlijst en c.v.

Stichting Pascal Instituut
KVK-nummer: 87185156
RSIN 864228508
Herenstraat 43, 3512KB Utrecht
stichtingpascalinstituut@gmail.com


Jordi Wiersma – Voorzitter

Marieke Frijns – Penningmeester

Suzanne van der Horst –  Secretaris